Často kladené dotazy

 • Jak si koupím jízdenku v mobilní aplikaci?

  V aplikaci je možné vybrat konkrétní jízdenku přímo z nabídky v sekci "Jízdenky", nebo zakoupit doporučenou jízdenku k vyhledanému spojení. V obou případech zvolenou jízdenku zaplatíte svojí kartou. Aby byla jízdenka platná pro přepravu (a kontrolu) je nutné ji nejdříve aktivovat.

 • Jak se jízdenka aktivuje?

  Jízdenku můžete po nákupu kdykoliv aktivovat a tím označit její začátek platnosti (ihned po nákupu, nebo později). Pro nákup i aktivaci jízdenky je nutné mít připojení k internetu. Kontrola už následně samozřejmě probíhá offline, bez připojení.

  Jízdenka je po dobu prvních 60 sekund po aktivaci neplatná pro revizorskou kontrolu nebo kontrolu průvodčím, řidičem. Nechceme černým pasažérům usnadnit zakoupení „na poslední chvíli“ před revizorem. Aplikace také poskytuje možnost aktivace jízdenky na určitý čas.

  Při nákupu je možné jízdenku aktivovat i dopředu na libovolný čas (např. dle vyhledaného spojení). Jízdenka pak automaticky začne platit od tohoto času a už nemusíte být online ani se dále starat o aktivaci.

  Aktivace jízdenky je vždy nevratná.

 • Kde jízdenka platí?

  Jízdenky platí ve všech linkách IDOL, včetně vlaků a příměstských autobusů.

 • Kdy jízdenka platí?

  Jízdenka je platná, když ji můžete rozkliknout do detailu, který obsahuje všechny informace vedoucí k úspěšnému odbavení v přepravní kontrole (platný QR kód, RVI obrazec, údaji o trase, tarifu, ceně a délce platnosti). Platnost Jízdenky nastává po uplynutí ochranného období, tj. v časovém odstupu šedesáti (60) sekund od aktivace Jízdenky. Tato doba je mobilní aplikací Idolka nastavena automaticky a není možné během ní rozkliknout Jízdenku do detailu.

 • Co dělat v případě problému s jízdenkou?

  Jízdenky je možné reklamovat, nebo jinak nahlásit problém. Ozvěte se na infolinku info@korid.cz . V případě, že Vám jízdenka neprávem nebyla uznána Vám budou vráceny peníze.

 • Co když se mi vybije telefon?

  Je odpovědností cestujícího, pokud není schopen předložit platný jízdní doklad - v tomto případě není zaručena úspěšná přepravní kontrola (více ve všeobecných obchodních podmínkách).

 • Jsou v aplikaci dlouhodobé kupóny?

  Ne, tato funkce se připravuje.

 • Platit můžu pouze platební kartou?

  Ano, platba probíhá vždy s využitím platební karty, ale máte na výběr z množství platebních metod. Můžete využít kartu přes platební bránu s možností zapamatování nebo možnost zapamatování karty přímo v aplikaci. Dále můžete také využít platbu pomocí aplikace Apple Pay a potvrzovat tak platby např. jen otiskem prstu. Do budoucna samozřejmě plánujeme i platbu pomocí Google Pay.

 • Kdy bude možné platit pomocí Google pay?

  Tuto funkcionalitu chystáme spustit. V tomto jsme bohužel závislí na rychlosti implementace metody Google Pay na straně Google a banky.

 • Máte v aplikaci polohy vozů veřejné dopravy?

  Zatím ne, ale připravujeme, aby aplikace informace k dispozici měla a byly brány v potaz při vyhledávání spojení.

 • Máte v aplikaci polohy vozů MHD?

  Zatím ne, je to závislé na tom, zdali MHD uvolní informace o aktuální poloze.

 • K čemu je mi účet v aplikaci?

  V případě ztráty/poškození telefonu Vám budou obnoveny jízdenky – toto je velice důležité, přeci jen jde o Vaše peníze. Zároveň budete moci přeposílat nebo přijímat přeposlané jízdenky a přijímat upozornění na mimořádnosti v dopravě. Zároveň je účet nutnou podmínkou proto, aby bylo možné využít v budoucnu aplikaci jako identifikátor pro dlouhodobé jízdné. To samé platí i pro nákup nového kupónu.

 • Platí aplikace pouze v Liberci?

  Nikoliv – je pro celý IDOL. S aplikací tedy můžete cestovat i ve vlacích a příměstských autobusech.

 • Jsou moje údaje v bezpečí?

  Ano, jsou. Údaje o platební kartě zadáváte přímo v prostředí platební brány banky – aplikace se k nim ani nedostane. Přihlašovací údaje jsou uloženy v zabezpečeném prostředí v zašifrované podobě, k heslům se také ani naši administrátoři nikdy nedostanou.

 • Co když už kupón mám a jízdenky kupovat nechci?

  Aplikaci můžete dál využívat jako spolehlivého průvodce veřejnou dopravou v IDOL. Vyhledání spojení, mapa zastávek, výluky či novinky v dopravě. Snažíme se být komplexní aplikací pro dopravu.

 • Co když si zakoupím jízdenku omylem?

  Ozvěte se naší vstřícné infolince, pokusíme se nalézt řešení. Pozor, tato jízdenka nesmí být aktivována.

 • Co znamená, že jízdenka platí až „za 60 sekund“?

  Jízdenka je po dobu prvních 60 sekund po aktivaci neplatná pro revizorskou kontrolu nebo kontrolu průvodčím, řidičem. Nechceme černým pasažérům usnadnit zakoupení „na poslední chvíli“ před revizorem. Jízdenku si můžete aktivovat i dopředu na libovolný čas (např. dle vyhledaného spojení). Jízdenka pak automaticky začne platit od tohoto času a už nemusíte být online ani se dále starat o aktivaci.

 • Kde můžu sdělit podnět na vylepšení aplikace?

  Přes náš kontaktní formulář nebo na info@korid.cz .

 • Co se chystá v aplikaci do budoucna?

  Rádi bychom umožnili nákup a identifikaci kupónů, vyhledávání nejen dle zastávek, ale i dle libovolné adresy. Dalším krokem je umožnit nativní platbu za parkování a parkovací zóny a to vše v souladu s dlouhodobým záměrem vybudovat intermodální vyhledávač trasy i s využitím sdílené dopravy. Zároveň v aplikace dochází k neustálým drobným úpravám a vylepšením. Pokud máte jakýkoliv nápad, nebojte se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře.

 • Je možné jízdenku deaktivovat ještě před její platnosti?

  Není. Jakmile je jízdenka jednou aktivována, nelze ji zpětně deaktivovat. Důvodem je možné zneužití ze strany cestujících, kdy by bylo možné např. nastoupit do autobusu s „platnou“ jízdenkou na část cesty a následně ji zrušit.

 • Co dělat s kartou Opuscard?

  Kartu Opuscard není potřeba vracet, po dobu její platnosti si ji lze ponechat jako elektronickou peněženku v systému IDOL, případně ji používat pro kupóny.

 • Je bezpečné prokazovat se mobilním telefonem? Nemůže dojít při kontrole ke zcizení údajů, které mám v mobilním telefonu?

  Odbavení je naprosto totožné, jako v případě kontroly jízdenek, tzn. revizor/řidič/průvodčí načte QR kód, případně dojde k NFC komunikaci, a pokud má cestující k mobilní aplikaci přiřazenou platnou jízdenku, pak se tato informace zobrazí na kontrolním zařízení. Zároveň se na tomto zařízení zobrazí i fotografie držitele, který jízdenku zakoupil. Využívání mobilního telefonu je absolutně bezpečné, k odcizení dat dojít nemůže.

 • Jak probíhá přepravní kontrola? (co se ukazuje/kam se telefon přikládá – QR, NFC,...)

  Pro přepravní kontrolu jednorázové jízdenky je nutné mít „rozkliknutý“ detail jízdenky s QR kódem, který revizor načte. V případě kontroly pomocí NFC se telefon přikládá přímo na odbavovací zařízení, na vyznačené místo.

 • Jak zajistíte, že všichni řidiči budou informování o této novince a bude docházet k bezproblémovému odbavení?

  Všichni dopravci zapojení do systému budou informováni o této změně a budou jim předány školící materiály, které budou následně spolu se školením distribuovány řidičům.

 • Musí mít telefon v době kontroly připojení k síti/internetu?

  Ne, nemusí. Připojení k internetu je ale nutné při zakoupení a aktivaci jízdenky.

 • Jak revizor/řidič autobusu pozná, že dochází skutečně k mému odbavení (že se jedná o mě)?

  Po načtení mobilní aplikace (přečtení QR kódu nebo komunikací NFC) dojde k zobrazení potřebných informací o aktivované jízdence na displeji kontrolního zařízení a obsluha následně vyhodnotí, zdali je daný cestující oprávněn cestovat. Mobilní telefon, jakožto nosič jízdenek, žádné nepotřebné informace (osobní informace) nepřenáší.

 • Je možné nakoupit nové kupóny v rámci aplikace?

  Ne, tato funkce se připravuje.